Privacyteam

Nieuwsbrief mei 2022

Waarom een LIA belangrijk is

Waarom een LIA belangrijk is

De afkorting LIA (Legitimate Interest Assessment) is een term die niet als zodanig wordt genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met een LIA weeg je belangen tegen elkaar af. Een LIA moet worden uitgevoerd wanneer een verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op een ‘gerechtvaardigd belang’. In Hongarije is recentelijk een boete opgelegd wegens het niet zorgvuldig uitvoeren van een LIA.

Onderwijs tips & tricks: checklist beschikbaar voor Privacyconvenant 4.0

Onderwijs tips & tricks: checklist beschikbaar voor Privacyconvenant 4.0

De meest in het oog springende updates in versie Privacyconvenant 4.0 zijn de verankering van het Eck-iD (KetenID), de toevoeging van een Wijzigingsbijlage (Bijlage 3) en de extra aandacht voor waarborgen bij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.

Wat is de UAVG?

Wat is de UAVG?

Sinds de invoering van de AVG kennen we ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Wat regelt de UAVG nu precies?

AP biedt raadsleden handreiking AVG

AP biedt raadsleden handreiking AVG

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt voor gemeenteraadsleden die na de verkiezingen (nog) geen of weinig tijd hebben gehad om zich te verdiepen in de privacywet AVG.

EasyPrivacy® voor het onderwijs

EasyPrivacy® voor het onderwijs

EasyPrivacy® is een 'privacy accountability framework' met een dashboard dat direct laat zien of uw organisatie aan de AVG voldoet. EasyPrivacy® is er voor het onderwijs, voor de zorg en voor bedrijven. Lees hier hoe Stichting Carmelcollege EasyPrivacy® heeft ingezet om privacy te borgen en over up-to-date management informatie beschikt.

Algoritmes getoetst door Rekenkamer

Algoritmes getoetst door Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft voor de tweede keer onderzoek gedaan naar algoritmes. Elke maand neemt de overheid miljoenen beslissingen. Bijvoorbeeld over wie wel en wie geen huurtoeslag krijgt. Of wie een boete moet krijgen voor te hard rijden. Voor al die beslissingen gebruikt de overheid algoritmes. Er zitten ook risico’s aan het gebruik van algoritmes.

Privacyteam

ADRES:
Amersfoortseweg 38
3951LC Maarn

T. 033 200 30 83
post@privacyteam.nl
www.privacyteam.nl