Privacyteam

Nieuwsbrief maart 2023

Boete voor gebruik geolokalisatie apparatuur in voertuigen

Boete voor gebruik geolokalisatie apparatuur in voertuigen

De Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit heeft een boete van € 50.000 euro opgelegd voor verschillende overtredingen met betrekking tot een mobiliteitsapplicatie die in de auto van een werknemer van een derde bedrijf was geïnstalleerd.

Reageert u adequaat op een inzageverzoek?

Reageert u adequaat op een inzageverzoek?

Zoals bekend, dient een verwerkingsverantwoordelijke volgens artikel 12 lid 3 AVG ‘onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek’ een betrokkene te informeren. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat niet iedereen dit goed doet.

Eenvoudig een DPIA uitvoeren op TOP dossier

Eenvoudig een DPIA uitvoeren op TOP dossier

Als verwerkersverantwoordelijke maar ook als verwerker is het belangrijk om na te gaan hoe persoonsgegevens verwerkt worden en moet er worden beoordeeld wat de privacy risico's zijn en welke maatregelen er zijn getroffen. Om scholen en Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bij dit toch vaak complexe en tijdrovende vraagstuk te helpen en waar mogelijk te ondersteunen hebben Dotcomschool en PrivacyTeam de handen ineengeslagen.

Gaat het goed komen met het nieuwe Trans Atlantic Data Privacy Framework?

Gaat het goed komen met het nieuwe Trans Atlantic Data Privacy Framework?

We hebben het zo graag weer op orde: een onbezorgde uitwisseling van persoonsgegevens tussen de lidstaten van de EU en bedrijven en instellingen binnen de Verenigde Staten. Op dit moment hebben we veel last van het regelen van een uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven en instellingen binnen de EU met verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in de Verenigde Staten.

Gemeente Eindhoven heeft moeite met DPIA’s

Gemeente Eindhoven heeft moeite met DPIA’s

Niet zo vaak lees je dit: Extra toezicht op gemeente Eindhoven vanwege privacyrisico's.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat extra toezicht houden op de gemeente Eindhoven. De autoriteit maakt zich grote zorgen over de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens omgaat, schrijft de AP in een brief aan de gemeente.

Privacyteam

ADRES:
Amersfoortseweg 38
3951LC Maarn

T. 033 200 30 83
post@privacyteam.nl
www.privacyteam.nl